Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro dospělé

Přesnější informace můžete získat na stránkách VZP – přesněji na adrese http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/preventivni_prohlidky/pr_dospeli

Prevence je jednou za 2 roky – zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Je zdarma. Blíže upřesňuje jejich obsah vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb.
Její součástí je
– Doplnění základních anamnestických údajů. Kontroluje očkování proti tetanu.
– Provedení fyzikálního vyšetření
– Od 40 let se provádí vyšetření EKG, ( ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze )
– V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření: vyšetření moče, V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).
– onkologická prevence – vyšetření kůže sliznic, event uzlin a vyšetření per rektum. Dále vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.
– Od 50 let se provádí vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního – skrytého – krvácení ve stolici). Toto vyšetření se má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu.
– Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky.

– U žen ve věku od 45 do 69 let se ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud ne, odesílá se pacientka na mamografii.

K vyšetření se můžete objednat. Objednejte se na telefonu 59 6792 243, nebo pošlete SMS zprávu na telefon 596 768 795 nebo se objednejte e-mailem.
V uvedený den přijďte nalačno ( odběr krve ) , doneste sebou ranní moč.