Samovyšetření prsou

 • Samovyšetření prsníků je součástí osobní hygieny každé ženy. Doporučuje se jej provádět pravidelně, alespoň jednou měsíčně, v období po skončení menstruace.
 • Opakovaným vyšetřením se naučíte poznat svoje prsa a můžete tak zjistit odchylku od předchozího stavu.
 • Samovyšetření nenahrazuje mamografické vyšetření
 • Pokud zjistíte změnu, kontaktujte ošetřujícího lékaře – gynekologa, nebo praktického lékaře.
 • Mamografické screeningové vyšetření je zdarma pro ženy od 45. do 69. roku věku.
 • Žádanku k preventivní mamografii vystaví praktický lékař, nebo gynekolog, nejčastěji v rámci preventivní prohlídky.

Internetové adresy, blíže popisující problematiku

http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/Cteniprozdravi/VZP_Samovysetreni_prsu.pdf

http://www.linkos.cz/pacienti/prso_clanek.php

http://www.mamo.cz

http://www.onko.cz

http://www.mammahelp.cz

http://www.mamma.cz

http://sdruzeni-eva.cz

http://www.lekari-online.cz/gynekologie-a-porodnictvi/zakroky/nadory-prsu

http://www.zbynekmlcoch.cz/info/ostatni_obory/samovysetreni_prsu_video_a_obrazky.html

Krátký souhrn metodiky samovyšetření ( prosím přečtěte si stránky na adresách uvedených výše )

 • Vyšetření se provádí pravidelně, systematicky.
 • Vyšetřujeme pohledem, pohmatem, ve stoji ( s rukama volně spuštěnými podél těla, v dalším se zvednutými rukama, založenými za hlavu ) vleže, ( na zádech, naboku ), opět s rukama vedle těla, a zvednutou rukou založenou za hlavu.
 • Při pohledu ( v zrcadle zpředu, na z boků, zprava zleva ) sledujeme změny tvaru, velikosti, symetrie, změny barvy, struktury povrchu prsníku, výtok z bradavky, atd,
 • Pohmat provádíme krouživými pohyby od centra k zevním kvadrantům, spirálovitě, v kruzích, dále zhora dole. Všímáme si změnu struktury, bulky, zatvrdnutí.
 • Vyšetřujeme prsní žlázu, a okolí, včetně podpaží.