Spirometrie

Princip spirometrie
Přístroj zaznamenává rychlost  proudění/ objem  vzduchu  v různých  fázích dechového   cyklu   a to při normálním dýchaní, nebo při  usilovném nádechu -výdechu. Jedním z nejčastěji   hodnocení je měření tzv. usilovného výdechového proudu.

Při vyšetření mohou  být použity léky  které  průdušky  rozšiřují, nebo zužují.
Nejčastěji jde o tzv. bronchodilatační látky. Srovnáním  výsledných křivek před a  po aplikaci těchto látek se usuzuje na  reverzibilitu zúžení průdušek  –  vyšetření  pomáhá k dg asthma bronchiale.

Nádech a výdech tvoří dechový cyklus,  pravidelně se opakující. Dýcháme vzduch, který obsahuje 21% O2, a 0,04% CO2. Ve vydechovaném vzduchu je  přibližně 15% O2 a 4,5% CO2.  Z uvedeného je zřejmý  směr kterým  O2 a CO2 proudí.  Pokud váznou mechanizmy zabezpečující dostatečnou dopravu  kyslíku do plic  a CO2  z plic dochází ke změnám koncentrace  v krvi  v úvodu stoupá množství  CO2, později klesá koncentrace O2.

Důležitá je  rovnováha  mezi koncentracemi jednotlivých plynů.  Pokud by došlo  zvýšeným dechovým úsilím k „ vydýchaní „  CO2 z plic, dochází k tzv metabolické alkalóze,  důsledkem které jsou  tetanické křeče, možnost mdloby až  krátkodobé poruchy  vědomí!.  Proto při delším intervalu  rychlého a  hlubokého dýchaní ( neprovádí se  vždy ) mějte tuto možnost na paměti.

Výsledky  mohou ovlivnit některé léky. Na druhé straně často chceme  vědět, jak jsou léky účinné při léčení  nemoci.  Proto je  před vyšetřením zvážit  co je  cílem vyšetření – či  diagnostika,  nebo  hodnocení léčby.

Indikace vyšetření
Diagnostika plicních nemocí, diferenciální diagnostika  kašle,  dušnosti, předoperační vyšetření,  preventivní prohlídky u některých pracovních rizik a další.

Postup  vyšetření.
4  až 6 hodin před vyšetřením nekuřte
Před vyšetřením nejezte těžce stravitelné jídlo
Vyšetření probíhá vsedě pomocí pomůcek na jedno použití
Důležitá je spolupráce s vyšetřující sestrou, nebo  lékařem. Držte se pokynů vyšetřujícího!
Do přístroje se dýchá přes  náustek.
Aby bylo zabráněno úniku vzduchu přes nos –  jsou nosní  zdířky uzavřeny svorkami .
Při měření  maximálního výdechového proudu následuje  po  maximálním nádechu  usilovný – prudký výdech,  kdy pacient vydechne co nejvíce vzduchu za co nejkratší  dobu.
Při usilovném dýchaní někdy může vzniknout nepříjemný kašel, či dušnost,
Při aplikaci  bronchodilatačních léků ( rozšiřují průdušky )  může  vzniknout třes,  bušení srdce, agitovanost
Dušnost může vzniknout  při inhalaci bronchokonstrikčních látek ( u nás  bronchokonstrikční látky – látky zužující  průdušky – nepoužíváme )

Další informace
http://en.wikipedia.org/wiki/Spirometry
http://www.youtube.com/watch?v=y9eiVqddVVo
http://www.youtube.com/watch?v=s8pXdtp_Duw
www.usteckatv.cz/detail.php?video=87