• 8. 8. 2019
  Žádost o lékařskou prohlídku + Posudek

  Žádost o lékařskou prohlídku + Posudek

  ŽÁDOST  O PROVEDENÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY A  VYDÁNÍ POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  zároveň   zplnomocňujeme  uvedeného zaměstnance  ( č. OP …………………      )  k  převzetí  posudku  pro  zaměstnavatele. Identifikační údaje zaměstnavatele (Název, Sídlo,  IČO ) Posuzovaná osoba ( Jméno, příjmení,  datum narození,  bydliště, číslo identifikačního dokladu ) Druh prohlídky ( Vstupní, Preventivní, Mimořádná, Výstupní, Jiná ) Důvod k

  Přečtěte si více
  • 8. 8. 2019
  Práceneschopenka

  Práceneschopenka

  PNka, práceneschopenka, práce neschopenka, či jednoduše neschopenka –  je  listina,  která dokládá, že  pojištěná osoba trpí onemocněním ( úrazem ai ), které  ji  omezuje  tak, že není  schopna dočasně  vykonávat  dosavadní zaměstnání, za  podmínek uložené  legislativou. PNka   dává pacientovi určitá práva, zároveň ukládá i povinnosti, které musí  pacient plnit.  Při jejich nedodržení  hrozí sankce. Formulář PNky

  Přečtěte si více
  • 8. 8. 2019
  Pracovnělékařské služby

  Pracovnělékařské služby

  Pracovnělékařské služby podle zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách. Komentář a některé souvislosti. Závodní péče se již nejmenuje závodní, ale pracovnělékařské ( pracovně lékařské ) služby. Závodní lékař je pracovní lékař (?)Článek je pouze částečným komentářem. Přesně je nutno vycházet z úplné dikce zákona. Přináší více administrativní práce a více nákladů pro všechny. Prováděcí právní

  Přečtěte si více
  • 8. 8. 2019
  Kategorizace práce

  Kategorizace práce

  Kategorizace práce Každá práce má své specifické faktory, které negativně ovlivňují zdraví. Některé z nich ovlivňují zdraví významně, jiné méně. Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné ( faktorů je moc, a u různých prací jsou různá rizika ) hodnocení úrovně zátěže faktory které jsou rozhodující ( část z nich vedou vždy k poškození zdraví, jiné jsou podružnými

  Přečtěte si více