Jak se zaregistrovat?

Pokud se chcete zaregistrovat – lze tak udělat osobně, telefonicky , nebo on-line.

Registrace osobně

Navštivte ordinaci v průběhu ordinačních hodin. Vyčkejte na příchod sestry. Vyplňte registrační list.  Převezmete žádost o výpis z dokumentace pro dosavadního lékaře.

Registrace on-line

Vyplňte registrační firmulář viz níže. Odešlete jej elektronicky. Součást informací jsou i vaše kontaktní údaje –  telefonní číslo, e-mail.