Tlakový Holter – ambulantní monitorování krevního tlaku

Tlakový Holter, 24 hodinové měření tlaku krevního

Vysoký krevní tlak patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění. O důležitosti  správné diagnostiky a následné léčby nelze pochybovat. K hodnocení léčby významnou měrou přispívá právě vyšetření “ tlakovým Holtrem „. Přístroj je  k dispozici v naši ordinaci.

Jde o přístrojovou vyšetřovací metodu. V průběhu celého dne a  noci se v pravidelných intervalech – dopředu nastavených – měří  a  zaznamenává  tlak krevní.

Indikace vyšetření:
Zhodnocení   účinnosti léčby, kolísavý tlak krevní,  diagnostika  syndromu bílého pláště ( u lékaře vysoký tlak, doma nízký ) nebo naopak  diagnostika maskované hypertenze ( u lékaře nízký tlak, doma vysoký  ),  a další

Průběh vyšetření.
Objednejte se mailem,  nebo telefonicky.  K vyšetření musíte mít žádanku od   praktického lékaře.
V určený den  a hodinu  přijďte do ordinace.
Pokud berete léky proti  srážení krve (  warfarín ), máte poruchy prokrvení horních končetin,  sdělte  tuto skutečnost lékaři.
Přístroj  se skládá  z tlakoměru, uloženého v pouzdře.  Umisťuje se na opasek, nebo je  zavěšený na  hrudníku pacienta.  Dále z manžety, která se obvykle dává na nedominantní končetinu, tedy u praváků na levou,  u leváků na pravou horní končetinu.
Po aktivaci přístroje je spuštěn program měření.
Můžete  provozovat běžnou denní  činnost.
Během  měření zůstaňte v klidu. Přístroj je oscilometrický  – registruje tedy nárazy – pulzy. Náhlou změnu  napětí svalu interpretuje  přístroj jako pulz.  Může pak dojít k selhání měření.
Během testování je vhodné si vést záznam – co kdy děláte.
Pokud  se objeví jakékoliv potíže – dušnost, bolest, závratě, slabost a podobně – zapište si dobu těchto potíží.  Můžete  navíc  sami aktivovat měření tlaku v době potíží.
V průběhu vyšetření se  nesmíte koupat, sprchovat. Mohlo by dojít k zničení přístroje.  Pro osobní  hygienu lze použít vlhkou žínku.
Pokud je měření pro vás nepříjemné, nebo by vznikly nepředvídatelné komplikace – přístroj můžete vypnout ( červené tlačítko držet déle než 2  sekundy ) a  přístroj sundat.
Měření lze kdykoli zrušit stiskem libovolného tlačítka. Tím dojde k vyfouknutí manžety.

Na další den se dostavíte  do  ordinace. Výsledek měření bude zpracován bezprostředně.

Další informace obdržíte v ordinaci.