• 15. 1. 2017
  Spirometrie

  Spirometrie

  Princip spirometrie Přístroj zaznamenává rychlost  proudění/ objem  vzduchu  v různých  fázích dechového   cyklu   a to při normálním dýchaní, nebo při  usilovném nádechu -výdechu. Jedním z nejčastěji   hodnocení je měření tzv. usilovného výdechového proudu. Při vyšetření mohou  být použity léky  které  průdušky  rozšiřují, nebo zužují. Nejčastěji jde o tzv. bronchodilatační látky. Srovnáním  výsledných křivek před a 

  Přečtěte si více
  • 17. 11. 2016
  Ultrazvukové vyšetření břicha, „ sono břicha „

  Ultrazvukové vyšetření břicha, „ sono břicha „

  Co je ultzrazvuk. Princip  vyšetření Ultrazvuk – je zvuk s vysokou  frekvencí ,  vysoko nad hranicí vnímání lidským sluchem. Má specifické vlastnosti. Dokáže  pronikat  hluboko do těla vyšetřovaného pacienta  Na rozhraní  tkání,  či orgánů s různými akustickými  vlastnostmi se odráží. Vyslání signálu, odrazy jsou  pak zpracovány.  Vzniká obraz části  těla pod sondou, která ultrazvukový signál 

  Přečtěte si více
  • 23. 8. 2016
  Fibrogastroskopie

  Fibrogastroskopie

  Fibrogastroskopie –  endoskopické vyšetření  jícnu, žaludku,  dvanácterníkuPrincip  vyšetření.  Vyšetřující lékař   zavádí do jícnu,  žaludku   a  dvanácterníku ohebnou sondu, s vláknovou  optikou,  či  kamerou.  Má možnost  sledovat  prohlížené oblasti  a  obraz buď v okuláru přístroje, nebo na obrazovce. Proč  se vyšetřuje.   Vyšetření slouží k diagnostice  patologických  změn lokalizovaných  v prohlížených oblastech.   Je často   spojeno  s možností

  Přečtěte si více
  • 10. 8. 2016

  Kolonoskopie

  Proč kolonoskopie  a   co to vlastně  vůbec je.  Kolonoskopie  je  vyšetřovací metoda , při  které se zavádí do tlustého střeva ohebná sonda s vláknovou optikou. Sondu zavádí  vyšetřující lékař  až  do oblasti spojení   tenkého a    tlustého střeva, nebo  krátce do  konečného úseku  tenkého střeva.  Při vyšetření  lze  zjistit  změny postihující tlusté střevo. Kromě  diagnostiky je 

  Přečtěte si více
  • 26. 2. 2016

  Tlakový Holter – ambulantní monitorování krevního tlaku

  Tlakový Holter, 24 hodinové měření tlaku krevního Vysoký krevní tlak patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění. O důležitosti  správné diagnostiky a následné léčby nelze pochybovat. K hodnocení léčby významnou měrou přispívá právě vyšetření “ tlakovým Holtrem „. Přístroj je  k dispozici v naši ordinaci. Jde o přístrojovou vyšetřovací metodu. V průběhu celého dne a  noci

  Přečtěte si více
  • 21. 1. 2016
  EKG. Elektrokardiografie

  EKG. Elektrokardiografie

  EKG – elektrokardiografie.  Jde o vyšetření, při kterém se snímá elektrická aktivita srdce pomocí elektrod. Vzhledem k rozšíření této diagnostické metody, nemusíte dlouho hledat praktického lékaře nebo internistu, který vám jej udělá. Zápisem změn elektrické aktivity v průběhu času, z různých míst těla vzniká křivka. Z jejích změn se pak usuzuje na některá onemocnění a to jak srdce (

  Přečtěte si více
  • 20. 1. 2016
  Pulzní oxymetrie

  Pulzní oxymetrie

  Kyslík se v plících váže na červené krevní barvivo – hemoglobin a následně je transportován do tkání. Kvalita vazby, množství navázaného kyslíku a jeho perfektní doprava do tkání závisí na správné funkci krve, plic, srdce.  Ve tkáních je kyslík „ odevzdán „. Oxyhemoglobin – tedy  hemoglobin s navázaným kyslíkem se změní na redukovaný hemoglobin. Pokud

  Přečtěte si více