Pulzní oxymetrie

Kyslík se v plících váže na červené krevní barvivo – hemoglobin a následně je transportován do tkání. Kvalita vazby, množství navázaného kyslíku a jeho perfektní doprava do tkání závisí na správné funkci krve, plic, srdce.  Ve tkáních je kyslík „ odevzdán „. Oxyhemoglobin – tedy  hemoglobin s navázaným kyslíkem se změní na redukovaný hemoglobin.

Pokud jakéhokoliv důvodu uvedený systém nepracuje  dobře, stoupá množství  redukovaného hemoglobinu v krvi a mění se poměr mezi jednotlivými formami hemoglobinu.
Přístroj pracuje na principu měření absorpce světla různých vlnových délek.  Každá forma hemoglobinu má tyto vlastnosti  odlišné.

Signál ( prosvětlení tkáně  červeným a infračerveným světlem ) je zpracován a z rozdílu  hodnot určíme  nasycení tkáně kyslíkem.

Měřená hodnota má zkratku SpO2 a normální hodnoty se pohybují mezi 96 – 98%
Sonda se přikládá na místa s hustou sítí kapilár. Na prsty ( nenalakované ) na ušní lalůček – tedy místa, která  lze „ prosvítit „.

U otrav CO mohou být falešně vysoké hodnoty. U poruch periferního prokrvení, u  arytmií  mohou být hodnoty falešně nízké