Školení první pomoci

Proškolení se  skládá z teoretické části, praktické  části.  V případě nácviku resuscitace budou použity  standardní + počítačem  kontrolované  resuscitační modely. 
Cenové podmínky – podle rozsahu školení, počtu proškoleních, potřeby nácvikového materiálu,  vzdálenosti –   a dalších nákladu vynaložených v souvislosti s činností.
Část školení může přednést   student  medicíny .
Po absolvování školení obdrží školenec potvrzení  a absolvování kurzu.