VYŠETŘENÍ MOČE – PŘÍPRAVA

VYŠETŘENÍ MOČE

Aby byl výsledek vyšetřeni správný, je nutno dodržet určitá pravidla . Při odběru moče často  dochází k arteficiální   příměsí, které znehodnocuji vyšetřeni ( výtok, stolice , tkáňové  sekrety ).

Pacient se večer před spaním vymočí a stráví noc v klidu na lůžku

Ráno před vymočením absolvuje .“hygienickou očistu“, která spočívá u žen v sedací koupeli, u mužů pak v  omyti pohlavního údu s přetaženou předkožkou.

Lze použit i mýdla, ale veškeré stopy mýdla musí být důkladné odstraněny.

Ani muž. ani žena nepoužije před vlastním vymočením ručníku k osušeni!

Následuje zachyceni středního proudu moče, tj.  první porce moče směřuje do záchodu, následující do sběrové nádobky a zbytek opět do záchodu

Vzorky moče se do laboratoře dodávají ve skleněných zkumavkách, plastových nádobkách.

Tyto jsou dodávány z příslušné laboratoře

Po odběru moče musí následovat umyti rukou.

Nezbytnou součásti odběru je okamžité dodání moče do laboratoře a její vyšetřeni

Nejsou-li splněny všechny podmínky odběru- výsledky vyšetřeni jsou jen orientační

Žádanka o vyšetřeni moče a močového sedimentu musí obsahovat přesný údaj o době (hodina a minuta) vymočeni pacienta.